Tủ cấp đông nhanh giữ mùi vị cho thực phẩm

Tủ cấp đông nhanh là gì – tại sao phải dùng tủ cấp đông nhanh cho thực phẩm
September 14, 2017
Nước uống Slurpee và máy làm siro bào tuyết
September 14, 2017

VÌ SAO TỦ CẤP ĐÔNG NHANH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

Bảo tồn cấu trúc tinh thể vi mỗi loại thực phẩm chứa nước trong tế bào thực phẩm, khi làm lạnh nhanh tinh thể sẽ giữ nguyên hình dạng

• Quá trình đông lạnh thông thường nước tạo thành băng tinh thể.
• Tốc độ làm lạnh chậm sẽ đóng băng chậm tạo thành tinh thể băng lớn trong sản phẩm.
• Khi đóng băng, nước sẽ mở rộng và phá huỷ cấu trúc tế bào sản phẩm.
• Khi tan băng, tinh thể băng tan và thoát ra ngoài, gây ra
O Mất trọng lượng sản phẩm so với thực tế 
O Thay đổi cấu trúc (thực phẩm trở nên ẩm ướt)
O Thay đổi hương vị (một số hương vị thoát ra)
O Không khí sẽ lọt vào và lưu trú trong các ô nước đã tan chảy (làm thay đổi chức năng thực phẩm và hỏng)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH – Blast Freezer sẽ tác dụng:
O Nhanh chóng đóng băng, tinh thể băng nhỏ được hình thành
O Giảm thiểu sự thay đổi cấu trúc tế bào.
O Giảm thiểu việc giảm trọng lượng sản phẩm và thay đổi hương vị
O Màu sắc, kết cấu, hương vị và chất dinh dưỡng được giữ nguyên như ban đầu
O Khi làm tan thịt và rau cải tươi như thể nó chưa bao giờ bị đông lạnh.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *